Ambasade u Beogradu

Ovaj vodič će vas uputiti na sve što treba da znate kada su u pitanju ambasade u Beogradu, lokacije ambasada u Beogradu, kontaktima, e-mail adresama, radnom vremenu i generalno važnim informacijama koje vam mogu biti korisne. Ambasade prvenstveno imaju ulogu podrške ili utočišta u hitnim slučajevima kada su njihov sunarodnoci u pitanju, ali državljanima Srbije stoje na raspolaganju po pitanju važnih informacija koje se tiču posete ili boravka određenoj stranoj zemlji. Kada su u pitanju ambasade Beograd je domaćin velikom broju njih, a ovaj vodič je tu da vas uputi gde da ih pronađete i kako da ih kontaktirate. 

Ambasada SAD

Kada je u pitanju američka ambasada Beograd je, a samim tim i Srbija,  svoje partnerstvo sa Sjedinjenim američkim državama ostvario pre više od 130 godina, nakon priznanja novoproglašene nezavisnosti Kneževine Srbije, i dolaksom prvog američkog ambasadora Judžina Skajlera u Beograd. Bilateralna saradnja Sjedinjenih američkih država i Srbije ima za cilj pružanje podrške Srbiji u cilju napretka u njenim evropskim težnjama.

 • Američka ambasada Beograd adresa: Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića 92
 • Američka ambasada kontakt:
  • Telefon: +381 (11) 706-4000
  • e-mail: consularbelgrd@state.gov
  • Radno vreme: 08:30-17:00

Ambasada Velike Britanije

Britanska ambasada u Beogradu ima za cilj jačanje i razvijanje bilateralnih odnosa između Velike Britanije i Srbije, pri čemu je opšta uloga Velike Britanije primena političkih, ekonomskih i društvenih reformi, kako bi ohrabrila pozitivan uticaj Srbije u regionu i podstaklo promovisanje mira u regionu Zapadnog Balkana.

 • Ambasada Velike Britanije Beograd adresa: Resavska 46
 • Ambasada Velike Britanije Beograd kontakt:
  • Telefon: +381 (11) 3060 900
  • e-mail: Belgrade.PPD@fco.gov.uk
  • Radno vreme: 08:00-16:30

Ambasada Kanade

Nakon završetka MIloševićevog režima u oktobru 2000. godine, kanadska ambasada u Beogradu je obnovila odnose sa Srbijom, i nastavila da ih razvija i produbljuje. Kanada podržava stremljenja Srbije ka članstvu u Evropskoj Uniji, zbog čega podržava ekonomsku i demokratsku transformaciju u Srbiji, i njenu želju da uspostavi bolju integraciju i saradnju sa EU i njenim isntitucijama.

 • Kanadska ambasada Beograd adresa: Kneza Miloša 75
 • Kanadska ambasada Beograd kontakt:
  • Telefon: +381 (11) 306 3000
  • e-mail: bgrad@international.gc.ca
  • Radno vreme: 08:00-16:00

Ambasada Crne Gore

Ambasada Crne Gore u Beogradu postoji radi unapređenja i održavanja diplomatskih odnosa između Srne Gore i Srbije u cilju održavanja dobrosusedskih odnosa, kao i saradnje po pitanju unapređenja reformi i transformacije u regionu

 • Ambasada Crne Gore Beograd adresa: Užička 1
 • Ambasada Crne Gore Beograd kontakt:
  • Telefon 1: +381 (11) 266 2300
  • Telefon 2: +381 (11) 266 8975
  • e-mail: emb.belgrade@mfa.gov.me
  • Radno vreme: 09:00-16:00

Ambasada Hrvatske

Hrvatska ambasada u Beogradu prati stalni napredak odnosa između Hrvatske i Srbije, a posebno na obnavljanju starih i uspostavljanju novih kontakata između građana, ali i na drugim poljima koja se tiču diplomatije i zajedničkom radu na reformama.

 • Ambasada Hrvatske Beograd adresa: Kneza Miloša 62
 • Ambasada Hrvatske Beograd kontakt:
  • Telefon 1: +381 (11) 367 9150
  • Telefon 2: +381 (11) 367 9151
  • e-mail: croebg@mvep.hr
  • Radno vreme: 09:00-12:00

Ambasada Severne Makedonije

Makedonska ambasada u Beogradu postoji radi održavanja prijateljskih odnosa dvaju država i radi unapređenja celokupnih ondnos au rgionu, kao i reformi kroz koje obe države prolaze. U ovoj ambasadi možete dobiti sve informacije koje se tiču države Severne Makedonije, po pitanju imigracije ili generalne komunikacije sa ovom državom.

 • Ambasada Makedonije Beograd adresa: Gospodar Jevremova 34
 • Ambasada Makedonije Beograd kontakt:
  • Telefon 1: +381 (11) 328 4924
  • Telefon 2: +381 (11) 328 4967
  • e-mail: belgrade@mfa.gov.mk

Ambasada Bosne i Hercegovine

Ambasada Bosne i Hercegovine u Beogradu je tek nedavno otvorena i taj čin se smatra potvrdom dobrih odnosa između dve zemlje, ali i želje da se oni trajno izgrade. Njen cilj je zalaganje za jačenje međusobnih političkih i ekonomskih odnosa, a otvaranje nove zgrade samo po sebi simboliše dobre odnose između dve zemlje.

 • Ambasada Bosne i Hercegovine adresa: Ulica generala Anrija 37
 • Ambasada Bosne i Hercegovine kontakt:
  • Telefon 1: +381 (11) 324 1170
  • Telefon 2: +381 (11) 324 1095
  • e-mail: bihambasada@sbb.rs
  • Radno vreme: 10:00-14:00

Ambasada Slovenije

Kada je u pitanju slovenska ambasada Beograd je dobio svoju u janurau 2001. godine, dok su diplomatski odnosi dve države oformljeni još ranije, 9. decembra 2000. godine. Glavna funkcija ove ambasade je pružanje podrške i pomoći slovenskoj zajednici koja se nalazi u Srbiji, kao i održavanje i jačanje kontakata sa istom.

 • Ambasada Slovenije Beograd adresa: Dositejeva ulica 41
 • Ambasada Slovenije Beograd kontakt:
  • Telefon: +381 (11)  303 8477
  • e-mail: sloembassy.belgrade (at).gov.si
  • Radno vreme: 08:00-16:00

Ambasada Austrije

U odnosima Srbije i Austrije već postoje brojne dodirne tačke sa gledišta istorije, a danas su naše zemlje povezane i kroz kulturne i privredne kontakte. Austrijska ambasada u Beogradu omogućava da proneđete sve važne informacije povodom ulaska u zemlju i boravka u njoj, kao i korisna obaveštenja za austrijsku zajednicu koja živi u Srbiji.

 • Ambasada Austrije Beograd adresa: Sime Markovića 2
 • Ambasada Austrije Beograd adresa:
  • Telefon: +381 (11) 333 6500
  • e-mail: belgrad-ob@bmeia.gv.at
  • Radno vreme: 08:00-16:00

Ambasada Nemačke

Odnosi Srbije i Nemačke su oduvek bili značajni, stoga ne čudi da je nemačka ambasada u Beogradu zacrtala svoju ulogu u pomaganju Srbiji da postane članica EU, i čini sve u cilju da joj pomogne da ispuni uslove za postizanje tog cilja. Pore toga, u ambasadi Nemačke se možete informisati o radu ili boravku i Nemačkoj, kao i izdavanju viza potrebnih za to.

 • Nemačka ambasada Beograd adresa: Neznanog junaka 1a
 • Nemačka ambasada Beograd kontakt:
  • Telefon: +381 (11) 306 4300
  • Radno vreme: 08:00-16:00

Ambasada Švajcarske

Švajcarska ambasada u Beogradu, u funkciji zvaničnog predstavništva ove zemlje, obavlja mnoštvo razlčitih aktivnosti koje pokrivaju oblasti koje se tiču diplomatskih odnosa između dve vlade. Ona zastupa interese Švajcarsek u obalsti politike, privrede, obrazovanja, kulture i drugih sfera, pri čemu je održavanje bliskog kontakta sa Srbijom od velikog značaja.

 • Ambasada Švajcarske Beograd adresa: Bulevar Oslobođenja 4
 • Ambasada Švajcarske Beograd kontakt:
  • Telefon 1: +381 (11) 306 5820
  • Telefon 2: +381 (11) 306 5825
  • e-mail: bel.vertretung@eda.admin.ch
  • Radno vreme: 08:00-12:00

Ambasada Grčke

Srbija i Grčka su uspstavile diplomatske odnose još davne 1868. godine, a ambasada Grčke u Beogradu je počela sa radom 1880. godine. Bilateralni odnosi dvaju zemalja su uspostavljeni na čvrstim telemljima, pre svega zbog istorijskih spona koje ih spajaju, kao i slične sudbine i iskustava stečenih kroz vekove. U ambasadi Grčke možete dobiti sve potrebne inforamcije bilo da se tiču studija, rada ili preseljenja, kao i svu potrebnu podršku.

 • Grčka ambasada Beograd adresa: Francuska 33
 • Grčka ambasada Beograd kontakt:
  • Telefon: +381 (11) 322 6523
  • Radno vreme: 09:00-16:00

Ambasada Turske

Turska ambasada u Beogradu je mesto gde se možete informisati po pitanju bilo čega da vas interesuje što se tiče putovanja ili dužeg boravka u ovoj zemlji, ali takođe ima i ključnu ulogu za mir, stabilnost i razvoj celog regiona, budući da je Srbija za Tursku važan strateški partner, i nistrumentalna za dalje otvaranje perspektive između ova dva naroda.

 • Turska ambasada Beograd adresa: Krunska 1
 • Turska ambasada Beograd kontakt:
  • Telefon: +381 (11) 333
  • e-mail: embassy.belgrade@mfa.gov.tr
  • Radno vreme: 09:00-18:00

Ambasada Holandije

Holandska ambasada u Beogradu ima za cilj da pruži neophodne informacije holandskim državljanima u vezi putovanja, života ili rada u Srbiji, kao i održavanja diplomatskih odnosa sa zemljom domaćinom.

 • Holandska ambasada Beograd adresa: Simina 29
 • Holandska ambasada Beograd kontakt:
  • Telefon: +381 (11) 202 3900
  • e-mail: bel@minbuza.nl
  • Radno vreme: 09:00-17:00

Ambasada Španije

Glavna funkcija ambasade Španije u Beogradu je da pruži podršku i informacije španskim državljanima u Srbiji, kako posetiocima, tako i onima koji žive i rade u našoj zemlji. Pored toga, ambasada Španije radi na održavanju diplomatskih i prijateljskih odnosa dve zemlje, naročito na polju kulture i obraozovanja.

 • Ambasada Španije Beograd adresa: Prote Mateje 45
 • Ambasada Španije Beograd kontakt:
  • Telefon 1: +381 (11) 344 0231
  • Telefon 2: +381 (11) 344 0232
  • Ostali telefoni: +381 (11) 344 0233/34/35
  • e-mail: emb.belgrado@maec.es
  • Radno vreme: 08:30-16:00

Ambasada Češke

Češka ambasada u Beogradu je odgovorna najviše za pružanje pomoći češkim državljanima, u slučaju da su se našli u nevoji, ili neophodnih informacija po pitanju snalaženja kad aje u pitanju turistička poseta, ili posla i boravka u Srbiji. Njena uloga leži i u održavanju diplomatskih i prijateljskih odnosa između dve države.

 • Češka ambasada Beograd adresa: Bulevar kralja Aleksandra 22
 • Češka ambasada Beograd kontakt:
  • Telefon: +381 (11) 336 6200
  • e-mail: belgrade@embassy.mzv.cz
  • Radno vreme: 07:30-16:15

Ambasada Albanije

 • Adresa: Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića 25a
 • Telefon 1: +381 (11) 306 6642
 • Telefon 2: +381 (11)  306 6643

Ambasada Alžira

 • Adresa: Maglajska 26b
 • Telefon 1: +381 (11) 367 1211
 • Telefon 2: +381 (11) 367 1213

Ambasada Angole

 • Adresa: Vase Pelagića 32
 • Telefon: +381 (11) 369 0241
 • Ostali telefoni: +381 (11) 369 3270/71

Ambasada Argentine

 • Adresa: Knez Mihajlova 24/I
 • Telefon: +381 (11) 262 3751
 • Ostali telefoni: +381 (11) 262 3569/262 2541

Ambasada Australije

 • Adresa: Vladimira Popovića 38-40, 8. sprat, Novi Beograd
 • Telefon 1: +381 (11) 330 3400
 • Telefon 2: +381 (11) 330 3452

Ambasada Bangladeša

 • Adresa: Dragorska 4
 • Telefon: +381 (11) 666 153

Ambasada Belgije

 • Adresa: Krunska 18
 • Telefon: +381 (11) 323 0018
 • Ostali telefoni: +381 (11) 3247587/323 0016

Ambasada Belorusije

 • Adresa: Deligradska 13
 • Telefon: +381 (11) 361 6938

Ambasada Brazila

 • Adresa: Krunska 14
 • Telefon: +381 (11) 323 9781
 • Ostali telefoni: +381 (11) 323 9782/3239-783
 • E-mail: brasbelg@eunet.rs

Ambasada Bugraske

 • Adresa: Birčaninova 26
 • Telefon: 011/3613-980, 3613-990,

Ambasada Mjanmara

 • Adresa: Kneza Miloša 72
 • Telefon: +381 (11) 645 128

Ambasada Čilea

 • Adresa: Čakorska 3
 • Telefon: +381 (11) 3670 403

Ambasada Danske

 • Adresa: Neznanog Junaka 9a
 • Telefon 1: +381 (11) 367 9500
 • Telefon 2: +381 (11) 367 9501

Ambasada Egipta

 • Adresa: Andre Nikolića 12
 • Telefon 1: +381 (11) 265 0585
 • Telefon 2: +381 (11) 265 1225

Ambasada Ekvadora

 • Adresa: Graničarska 8/III
 • Telefon: +381 (11) 344 0135

Ambasada Finske

 • Adresa: Birčaninova 29
 • Telefon: +381 (11) 646 322

Ambasada Francuske

 • Adresa: Pariska 11
 • Telefon 1: +381 (11) 302 300
 • Telefon 2: +381 (11) 302 3561

Ambasada Gane

 • Adresa: Đorđa Vajferta 50
 • Telefon: +381 (11) 344 0845

Ambasada Gvineje

 • Adresa: Ohridska 4
 • Telefon: +381 (11) 344 4840

Ambasada Indije

 • Adresa: Ljutice Bogdana 8
 • Telefon: +381 (11) 664 127
 • Ostali telefoni: +381 (11) 266 1029/ 266 1034

Ambasada Indonezije

 • Adresa: Bulevar Aleksandra Karađorđevića 18
 • Telefon 1: +381 (11) 367 4062
 • Telefon 2: +381 (11) 363 5666

Ambasada Iraka

 • Adresa: Neznanog junaka 27a
 • Telefon: +381 (11) 266 2681
 • Ostali telefoni: +381 (11) 266 2584/2662-682

Ambasada Irana

 • Adresa: Ljutice Bogdana 40
 • Telefon: +381 (11) 367 4360

Ambasada Italije

 • Adresa: Birčaninova 11
 • Telefon:+381 (11) 306 6100

Ambasada Izraela

 • Adresa: Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića 47
 • Telefon: +381 (11) 364 3500

Ambasada Japana

 • Adresa: Vladimira Popovića 6, Novi Beograd
 • Telefon: +381 (11) 301 2800

Ambasada Jordana

 • Adresa: Kablarska 28
 • Telefon: +381 (11) 369 1922

Ambasada Južne Koreje

 • Adresa: Užička 32
 • Telefon: +381 (11) 328 5648

Ambasada Kambodža

 • Adresa: Gospodar Jovanova 67
 • Telefon: +381 (11) 621 154

Ambasada Kine

 • Adresa: Lackovićeva 6
 • Telefon: +381 (11) 662 737

Ambasada Kipra

 • Adresa: Diplomatska kolonija 9
 • Telefon: +381 (11) 367 2909
 • Ostali telefoni: +381 (11) 367 2725/3671-594

Ambasada Konga

 • Adresa: Diplomatska kolonija 3
 • Telefon: +381 (11) 266 4131

Ambasada Kube

 • Adresa: Ljube Jovanovića 9b
 • Telefon 1: +381 (11) 369 2441
 • Telefon 2: +381 (11) 369 2689

Ambasada Libana

 • Adresa: Diplomatska kolonija 5
 • Telefon 1: +381 (11) 367 5153
 • Telefon 2: +381 (11) 367 5154

Ambasada Libije

 • Adresa: Sime Lozanića 6
 • Telefon 1: +381 (11) 266 3445
 • Telefon 2: +381 (11) 266 8253

Ambasada Maroka

 • Adresa: Sanje Živanović 4
 • Telefon: +381 (11) 369 0288
 • Telefon 2: +381 (11) 369 1866

Ambasada Mađarske

 • Adresa: Krunska 72
 • Telefon: +381 (11) 244 0472
 • Ostali telefoni: +381 (11) 244 7479/ 444-7039/ 444-3739

Ambasada Meksika

 • Adresa: Ljutice Bogdana 5
 • Telefon: +381 (11) 367 4170
 • Ostali telefoni: +381 (11) 367 4171/ 367 5012

Ambasada Nigerije

 • Adresa: Geršićeva 14
 • Telefon: +381 (11) 343 4119

Ambasada Norveške

 • Adresa: Užička 43
 • Telefon: +381 (11) 367 0404
 • Ostali telefoni: +381 (11) 367 0405/ 367 0481

Ambasada Pakistana

 • Adresa: Bulevar mira 62
 • Telefon: +381 (11) 266 1676

Ambasada Palestine

 • Adresa: Maglajska 14
 • Telefon: +381 (11) 367 1407

Ambasada Perua

 • Adresa: Terazije 1/II
 • Telefon 1: +381 (11) 322 1197
 • Telefon 2: +381 (11) 322 1368

Ambasada Poljske

 • Adresa: Kneza Miloša 38
 • Telefon: +381 (11) 206 5301
 • Ostali telefoni: +381 (11) 206 5318/ 361 6585

Ambasada Portugalije

 • Adresa: Vladimira Gaćinovića 4
 • Telefon: +381 (11) 266 2895
 • Ostali telefoni: +381 (11) 266 2894/ 266 2897

Ambasada Rumunije

 • Adresa: Kneza Miloša 70
 • Telefon 1: +381 (11) 361 8327
 • Telefon 2: +381 (11) 361 8359

Ambasada Rusije

 • Adresa: Deligradska 32
 • Telefon: +381 (11) 361 1323
 • Ostali telefoni: +381 (11) 361 1090/ 361 0544

Ambasada Sejšela

 • Adresa: Beogradskog bataljona 42
 • Telefon: +381 (11) 354 7309

Ambasada Sirije

 • Adresa: Aleksandra Stambolijskog 13
 • Telefon 1: +381 (11) 266 6124
 • Telefon 2: +381 (11) 266 6125
 • E-mail: syremb@net.co.rs

Ambasada Slovačke

 • Adresa: Bulevar umetnosti 18
 • Telefon: +381 (11) 222 3800

Ambasada Šri Lanke

 • Adresa: Žanke Stokić 21
 • Telefon 1: +381 (11) 369 0245
 • Telefon 2: +381 (11) 369 0244

Ambasada Švedske

 • Adresa: Ledi Pedžet 2
 • Telefon: +381 (11) 206 9200

Ambasada Tunisa

 • Adresa: Vase Pelagića 19
 • Telefon:+381 (11) 369 1961
 • Telefon 2:  +381 (11) 369 0194
 • E-mail: at.belgrade@sbb.rs

Ambasada Ukrajine

 • Adresa: Bulevar oslobođenja 87
 • Telefon: +381 (11) 397 8987
 • Ostali telefoni: +381 (11) 397 8997/ 2664-896

Ambasada Vatikana

 • Adresa: Svetog Save 24
 • Telefon: +381 (11) 308 5356

Ambasada Zimbabvea

 • Adresa: Tolstojeva 51
 • Telefon: +381 (11) 664 731